Klubbholmen

Stora Morholmen – TBKs klubbholme

Trosa Båtklubbs klubbholme ligger i närheten av Sävsundet och heter Stora Morholmen. Vi hyr ön och har tillgång till två stugor med fyra bäddar i varje stuga. Ovanpå båthuset finns också ett rum där två personer kan sova. Vi har också en bastuflotte som används flitigt. Stugorna och bastun är låsta men alla TBK-medlemmar har tillgång till dessa då nyckeln som går till grinden på båtklubben även går till alla utrymmen på ön.

Stugorna bokas i kalendrar som ligger i klubbstugan på båtklubben. Tänk på att vi är många medlemmar så boka max tre dagar i taget för att alla ska ha en chans att se och njuta av Morholmen. Ta gärna med släkt och vänner, men endast om ni själva är närvarande. Tänk också på de som är allergiker, så lämna husdjuren hemma. Självklart städar man efter sig, och lämnar ved till dem som kommer efter, både i stugan och bastun.

Vattnet på Morholmen ska vi vara försiktiga om. Använd det sparsamt då för hårt nyttjande kan leda till att brunnen sinar och saltvatten läcker in och förstör den. Ni får absolut inte fylla dunkar för att hälla i era vattentankar i båten.

Ta hänsyn till andra sällskap som vistas på ön.

Nedan kan ni se foton från ön som är tagna i Juli 2009.

Ö-värd:

klubbholme@trosabatklubb.se

Håkan Bark

Mikael Ekstam

Stugorna

Stora stugan

Lilla stugan

Vattenpumpen

Långbord med utsikt över båthuset

Båthuset och bryggan

Bastun