BAS

Trosa Båtklubb anslöts sig till Svenska Båtunionens medlemssystem för båtklubbar ”BAS-K” våren 2016. Runt 400 klubbar är anslutna till detta datasystem.

Detta är ett helt webbaserat program och ligger inte på någons dator. Back-uper görs varje dygn.

BAS-K är ett komplett datasystem för administration av klubbens medlemmar, deras båtar, båtplatser och gemensamma aktiviteter, samt ekonomin kring allt detta.

Med systemets hjälp hanterar vi hamn- och varvsuppgifter – t.ex. vilken båt ligger på vilken plats och vem äger båten. Man fakturerar medlemmarna deras avgifter och registrerar deras betalningar respektive skickar påminnelser.

Det är av stor vikt att vi i Trosa Båtklubb har rätt uppgifter om våra medlemmar och deras båtar för att systemet skall fungera smärtfritt. Det är viktigt att anmäla båtbyten och adressändringar direkt. Viktigt är det också att klubben har rätt mobilnummer samt e-postadresser. Glöm inte att meddela detta när det ändras. All fakturering går numera ut via e-post. Är inte uppgifterna rätt så når en faktura kanske inte fram och betalning uteblir, vilket naturligtvis kan få konsekvenser.

Vid betalning av fakturor är det viktigt att använda sig av OCR-numret på fakturan. Detta underlättar kassörens arbete mycket.

Vid ev frågor hör av er till kassören alternativt styrelsen.