Historia

Trosa Båtklubb bildades år 1930.

TBK har i dag c:a 350 medlemmar och drygt 200 sommar- och vinterplatser.

Så här kunde det se ut på 70-talet när båtarna sjösattes.