Styrelse och funktionärer

male-placeholder

Ordförande

Kristoffer Lundén
ordforande@trosabatklubb.se

Magnus_Ahlin

Sekreterare

Magnus Ahlin
sekreterare@trosabatklubb.se

Birgitta_Alm

Kassör

Birgitta Alm
kassor@trosabatklubb.se

Patrick_Fallman

Ledamot

Patrick Fällman

male-placeholder

Ledamot

Håkan Leek

male-placeholder

Suppleant

Jukka Lindqvist

Erik_Hoppo

Suppleant

Erik Höppö

male-placeholder

Revisor

Bengt Hallgren

male-placeholder

Revisorsuppleant

Fredrik Edman

male-placeholder

Valberedning

Erik Lindberg

male-placeholder

Valberedning

Thor Rölvåg

male-placeholder

Valberedning

Håkan Bark

Magnus_Ahlin

Nyckelansvarig

Magnus Ahlin

male-placeholder

Nyckelansvarig

Håkan Leek

male-placeholder

Klubbmästare

Torbjörn Eriksson

male-placeholder

Klubbmästare

Ulla Britta Pettersson

male-placeholder

Hamnchef

Peter Ericsson

male-placeholder

Hamnchef

Joakim Lundquist

male-placeholder

Varvschef

Håkan Bark

jan_kangebo

Varvschef

Jan Kangebo

male-placeholder

Subliftansvarig

Jan Lindmark
sublift@trosabatklubb.se

male-placeholder

Slipfogde

Håkan Bark

male-placeholder

Slipfogde

Lennart Nordlund

male-placeholder

Slipfogde

Kristoffer Lundén

jan_bjorklund

Slipfogde

Jan Björklund

jan_schullstrom

Slipfogde

Jan Shullström

male-placeholder

Slipfogde

Andreas Stenemyr

Fredrik_Modahl

Slipfogde

Fredrik Modahl

Ola_Bingman

Slipfogde

Ola Bingman

male-placeholder

Slipfogde

Jan Lindmark

male-placeholder

Slipfogde

Mikael Ekstam

male-placeholder

Slipfogde

Kjell Enbom

male-placeholder

Slipfogde

Benny Eriksson

jan_kangebo

Slipfogde

Jan Kangebo

Erik_Hoppo

Slipfogde

Erik Höppö

male-placeholder

Slipfogde

Juha Heinonen

male-placeholder

Slipfogde

Torbjörn Blomberg

male-placeholder

Slipfogde

Erik Lindberg

Traktorförare

male-placeholder

Traktorförare/Ansvarig

Claes Nedstedt
traktor@trosabatklubb.se

male-placeholder

Traktorförare

Kristoffer Lundén

male-placeholder

Traktorförare

Mikael Ekstam

jan_bjorklund

Traktorförare

Jan Björklund

male-placeholder

Traktorförare

Peter Eriksson

male-placeholder

Traktorförare

Bert Johansson

jan_schullstrom

Traktorförare

Jan Schullström

male-placeholder

Traktorförare

Fredrik Modal

male-placeholder

Traktorförare

Håkan Bark

jan_kangebo

Traktorförare

Jan Kangebo

male-placeholder

Traktorförare

Erik Höppö

male-placeholder

Traktorförare

Lennart Nordlund

Material & Fastighet

male-placeholder

Material/Fastighet

Mikael Ekstam

male-placeholder

Material/Fastighet/El

Bert Johansson

male-placeholder

Klubbholme

Håkan Bark

male-placeholder

Klubbholme

Mikael Ekstam

male-placeholder

Miljöansvarig

Birger Karlsson

Patrick_Fallman

Ungdomsektionen

Patrick Fällman

Ungdomsektionen

Sverker Alm

male-placeholder

Seglingskommité

Niklas Qvarnström

Patrick_Fallman

Seglingskommité

Patrick Fällman

male-placeholder

Seglingskommité

Ulf Rundberg

male-placeholder

Redaktör

Roland Leek

male-placeholder

Webbredaktör

Niklas Qvarnström

male-placeholder

IT-ansvarig

Niklas Qvarnström

male-placeholder

IT-ansvarig

Håkan Leek