Material och Fastighet

Material och Fastighet ansvarar för underhåll av det mesta av klubbens material och byggnader. Även sådant som vatten, avlopp och el ligger på deras ansvarsområde.

Under 2021 finns en mängd tilltänkta projekt, stora som små. För att få dessa genomförda krävs en hel del arbete. Är du en ny medlem som behöver jobba upp dina poäng för bryggkö, eller bara en som vill deltaga i gemenskapen? Då ska du anmäla ditt intresse till någon av de ansvariga materialcheferna. material@trosabatklubb.se

Mer information om de olika projekten finns på denna sida. Kräver medlemsinloggning!

Kontakt

material@trosabatklubb.se

Materialchef: Bengt Gyltman
Materialchef: Robin Rehnström

el@trosabatklubb.se

Elansvarig: Bert Johansson

Städning av klubbhus och WC

Listor finns i klubbhuset där du kan teckna dig för städuppdrag. Dessa ger naturligtvis poäng.