TBK-CUP/KM

TBK-Cup/KM

TBK-Cup är från 2016 också klubbmästerskap (KM). I KM ingår de tävlingar som Trosa BK arrangerar, eller är medarrangörer i. Notstickhällan Race, Sörmlandsregattan och Höstseglingen.

Resultaten från tävlingarna Notstickshällan Race, Sörmlandsregattan och Höstseglingen räknas samman enligt KSR Appendix A, lågpoängsystemet. En segling räknas bort.

Ej deltagande (DNC) räknas som en poäng mer än antalet startande i den största tävlingen.

Dessutom delas ett antal bonuspoäng ut. Minuspoäng eftersom man ska ha så lite poäng som möjligt. Max bonus är -4. -1 bonuspoäng för respektive tävling Örsbaken Doublehanded, Askö Runt, Folkpool Cup, Arkö Runt och Radön Open.

Endast medlemmar i Trosa Båtklubb tävlar om pokaler och priser i TBK-cup/KM.