TBK-CUP/KM

TBK-Cup/KM

TBK-Cup är från 2016 också klubbmästerskap (KM). I KM ingår de tävlingar som Trosa BK arrangerar, eller är medarrangörer i. Notstickhällan Race, Sörmlandsregattan, Höstseglingen, Sista Rycket samt Onsdagscupen.

Resultaten från tävlingarna räknas samman enligt KSR Appendix A, lågpoängsystemet, undantaget Onsdagscupen. Ponäng för Onsdagscupen utdelas enligt följande: Den övre hälften tilldelas 2 poäng. Den nedre hälften tilldelas 5 poäng.

Vid fyra eller fem tävlingar räknas en bort. Vid tre eller färre räknas alla.

Ej deltagande (DNC) räknas som en poäng mer än antalet startande i den största tävlingen.

Bonuspoäng delas även ut för några av grann-klubbarnas race. Minuspoäng eftersom man ska ha så lite poäng som möjligt. Max bonus är -4. -1 bonuspoäng för respektive tävling Örsbaken Doublehanded, Askö Runt, Folkpool Cup, Arkö Runt och Radön Open.

Endast medlemmar i Trosa Båtklubb tävlar om pokaler och priser i TBK-cup/KM.