Rapport från Båtunionens miljökonferens

Rapport från Båtunionens miljökonferens

Konferensen tog upp aktuella frågor miljöfrågor som rör båtlivet. Över 260 deltagare ställde frågor och deltog i diskussionerna via chat. Svenska Båtunionens miljökonferens var i år digital när den hölls torsdagen den 25 februari i mötesverktyget Zoom. Konferensen tog upp aktuella frågor miljöfrågor som rör båtlivet och riktade fokus på miljösamordnarens roll i båtförbunden. Många av deltagarna passade på att ställa frågor och delta i diskussionerna via chatten. Presentationerna som visades av olika föreläsare under konferensen ligger nu tillgängliga på Båtunionens miljösidor. Carl Rönnow, sakkunnig inom miljö- och hållbarhet på Svenska Båtunionen, modererade konferensen.
Programmet för kvällen innehöll:

• Presentation av miljökommittén som driver Svenska Båtunionens miljöarbete framåt och berättade om aktuella frågor.
• XRF-projektet, ett omtag av båtmiljö.se och Miljömålsberedningens betänkande.
• Hur mycket koldioxid släpper fritidsbåtar ut? Konsultfirman Point hade räknat. Hela samhället
ställer om för att minska koldioxidutsläppen men hur stor bov är båtlivet? Markus Lagerqvist
och hans kollegor hade gjort en beräkning på uppdrag av Transportstyrelsen.
• Hållbara båtar går på el och byggs av lin. Jenny Keisu, VD på X-Shore, berättade om
företagets resa för att hållbart tillverka tysta båtar utan utsläpp.
• Hur stort är problemet med övergivna båtar? Lisa Bredahl Nerdal från Havs- och
Vattenmyndigheten redogjorde för hur myndigheten arbetar med övergivna båtar,
skrotningspremien och behovet av ett producentansvar.
• Allemansrätt och allemansvett diskuterades. Man visade en smygpremiär av filmer om
allemansrätten följt av ett föredrag av Torgny Håstad, allemansrättslig expert på Svenskt
Friluftsliv, som svarade på de vanligaste frågorna.
• Paneldiskussion med miljösamordnare i båtförbunden – vilka är utmaningarna och hur ser
lösningarna ut? Båtförbundens miljösamordnare har en viktig roll i vår organisation, men är det olika utmaningar i olika delar av landet? Stellan Stark från Hälsingland, Robert Lundsten från Skåne och Jan Karlsson från Sörmlandskusten gav sin syn på frågan.

Frågor om miljökonferensen – Kontakta miljökommittén på miljo@batunionen.se eller Carl Rönnow på carl.ronnow@batunionen.se.

/ TBKs representant: Erik Persson
miljo@trosabatklubb.se

No Comments

Post A Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.