Author: Magnus Ahlin

Medlemmar i Trosa båtklubb kallas till extrastämma söndagen den 14 april 2019 klockan 09:00 vid klubbstugan. Extrastämman sker i samband med arbetsdagen. Förslag till dagordning för TBK’s extrastämma 2019-04-14 Mötet öppnas och eventuell röstlängd fastställs. Är mötet stadgeenligt utlyst. Fastställande av dagordning. Val av ordförande och sekreterare för...

Rabatten för TBK medlemmar hos Finessa är tyvärr borttagen. På grund av minskade marginaler och pressade priser ut till kund så har Finessa tvingats plocka bort båtklubbsrabatterna. Men man hälsar att Watski kommer ha bra kampanjer i år  och hoppas på att det blir något som...