Styrelse

Protokollet från 2019 års årsmöte finns nu publicerat på sidan för just protokoll. Där finns även de senaste mötesprotokollen. Notera att Årsmötesprotokollet ligger under 2019, medan protokoll från det konstituerande mötet och ett efterföljande styrelsemöte ligger under 2020. Som medlem är det viktigt att hålla sig uppdaterad...

Ca 50 medlemmar träffades söndagen 24 november till sedvanligt årsmöte. Ett trevligt inslag var att klubbmästare med medarbetare serverade kaffe och kakor, något som verkligen uppskattades. Efter några formella inledande ord av klubbens ordförande Kristoffer Lundén valdes Roland Leek till ordförande för mötet och Sofie...

TBKs Årsmöte 2019 är bokat till den 24 november kl 15:00 och platsen är Trosa Kvarn. Kallelse finns här >>> Kallelsen kommer även att finns med i kommande TBK-Nytt som publiceras i slutet på oktober, och kommer i din brevlåda i början på november. Övrig information inför mötet...

Som medlem är det bra att hålla sig informerad om vad som händer på Trosa Båtklubb. Redaktionen försöker ta upp aktuella händelser och beslut i medlemsbladet TBK-nytt. Det skrivs här på hemsidan länkat till Facebook. Styrelsen har möten minst en gång i månaden och även funktionärsmöten...

Medlemmar i Trosa båtklubb kallas till extrastämma söndagen den 14 april 2019 klockan 09:00 vid klubbstugan. Extrastämman sker i samband med arbetsdagen. Förslag till dagordning för TBK’s extrastämma 2019-04-14 Mötet öppnas och eventuell röstlängd fastställs. Är mötet stadgeenligt utlyst. Fastställande av dagordning. Val av ordförande och sekreterare för...

[caption id="attachment_727" align="aligncenter" width="300"] Båten på bilden är inte klubb-båten, men samma modell.[/caption] Båt: Väddö 560 Akterhytt Årsmodell: okänt Längd (m):5,60 Bredd (m):2,20 Vikt (kg):650 Motor: Yamaha 90 hk 2T, Autolube med Powertrim & Tilt Tillverkningsår: 1990 Serienummer: 4G9683 Båten övertas i befintligt skick Budgivningen är öppen för alla medlemmar och budgivningen avslutas den 1 mars då...