Kort rapport från Årsmötet 2023

Kort rapport från Årsmötet 2023

2023 års årsmöte är genomfört. Drygt 30 medlemmar var samlade i Trosa Kvarn för mötet. Lite färre än de senaste åren. Kanske för att det inte vankades några större frågor på dagordningen.

Klubbens ordförande Bengt Gyltman öppnade mötet för att sedan stiga åt sidan för mötets valda ordförande Tommy Fogelberg som sedan fick styra genom mötet.

Bengt redogjorde för året som gått. Den stora ekonomiska utgiften var väl renoveringen av SubLiften. Sjösäkerhetsdagen blev ett lyckat och uppskattat evenemang.
Omfattande uppdateringar på elområdet har gjorts. Dock har Vattenfall fortfarande inte fixat till elskåpet vid grindarna.
Ungdomssektionen har fått en ny RIB-båt tack vara sponsorer och bidrag från SBU, och medlemmar förstås. Den båten är mycket uppskattad och har fungerat bra i verksamheten.
Över 30 ungdommar har deltagit i årets seglarskola samt kvällsträningar.
Medlemsantalet har växt med 41 personer under året, vilket bidrar till årets överskott i kassan där en stor del avsätts till reparationsfonden.

Revisorn fick i år lämna sin rapport via telefon då han tvingats stanna hemma på grund av sjukdom. Revisorn talade om god ordning och att alla utgifter och intäkter var styrkta.

Nästa punkt på mötet var en motion om bland annat lägre medlemsavgift och minskad arbetsplikt för äldre medlemmar. Komplett motion finns på medlemsidorna där även andra dokument finns kring årsmötet.
En del av motionen togs dock tillbaka efter information om den nya arbetsplikten. För övriga delar föreslog styrelsen avslag vilket mötet också röstade för.

Bengt redogjorde sedan för framtiden där det är tänkt att bli fler kurser och utbildningar som HLR, livräddning, navigation, segling med mera. Mera aktiviteter alltså.
Det ska också bli mer ordning kring hanteringen av klubbens fordon där det ska krävas utbildning för de funktionärer som ska framföra dessa.

I en framtid finns tankar på ett nytt klubbhus. Kanske kan det byggas flytande i vattnet då marken på klubben har dålig bärighet. En annan framtida vision är små röda sjöbodar längs bryggorna som ska kunna hyras av medlemmar för förvaring av båttillbehör.
Bryggorna ska tjäras och ramper och uppfarter på bryggorna måste förbättras då de nuvarande är ranka och i många fall smala.

Bengt gick igenom budgeten och det blir inga höjda avgifter i år, och resultatet beräknas uppgå till +31000 kr.
Det bestämdes också att antalet arbetsdagar ska vara 2+2. Det vill säga två tillfällen under våren och två tillfällen under hösten.

Fyra personer var föreslagna som hedersmedlemmar. Lennart Nordlund, Roland Leek, Håkan Leek och Jim Qvarnström. Samtliga valdes förstås av mötet.

Sedan vidtog det sedvanliga väljandet av styrelsemedlemmar och funktionärer. Till en början blev det lite rörigt då det tydligen fanns lite olika listor med förslag från valberedningen.
Till slut ser i alla fall styrelsen ut enligt följande:

Bengt Gyltman Ordförande
Torbjörn Blomberg Vice Ordförande
Erik Höppö Sekreterare
Tomas Evaeus Kassör
Joakim Lundquist Ledamot
Anna Wiksell Suppleant
Grzegorz Rozik Suppleant

I övrigt räknar jag inte upp alla funktionärer utan väljer några.
I ungdomssektionen valdes två nya ansvariga i form av nyss nämnda Grzegorz Rozik samt Zusanna Zielinska.
I IT försvinner Håkan Leek som efterträds av Joakim Lundquist.

Anna Wiksell blir ett nytt ansikte i valberedningen tillsammans med sedan tidigare Tony Waldemarson. En plats är här vakant tills vidare. Nån frivillig?

Alla funktionärsnamn kommer att uppdateras på hemsidan under den närmaste tiden. Men det kan ta ett tag innan allt är klart.

Tommy Fogelberg avslutade mötet och Bengt tackade för visat intresse, och delade ut blommor till några avgående funktionärer.

Sverker informerade lite kring hur det är tänkt att fungera med arbetsplikt och arbetsgrupper. Beslut togs ju redan på förra årsmötet.
Inom kort kommer information ut på hemsidan och via mail kring detta. Du som medlem kommer då att få göra ett val kring var du vill göra din arbetsplikt i huvudsak.

Som sagt, detta var en mycket kort sammanfattning och kanske har jag missat nått.

För de som vill ha koll på allt kommer förstås ett protokoll att läggas upp på hemsidan inom kort. Precis som alla protokoll från alla möten.

bakom knapparna…
Niklas Qvarnström
Redaktionen

 

No Comments

Post A Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.