Kort resumé från årsmötet

Kort resumé från årsmötet

Söndagens årsmöte är genomfört. Ett lite annorlunda årsmöte då det genomfördes i stort sett helt digitalt. Jag var själv orolig inför mötet att det skulle komma en massa problem, men det flöt på relativt bra.
Över 40 deltagare dök upp, inklusive den del som befann sig i klubbhuset för att leda det hela.

Den sedvanliga agendan gicks igenom med dagens mötesordförande Roland Leek vid klubban och Tommy Fogelberg vid pennan, eller kanske datorn.

Det bakomvarande årets verksamhet redogjordes av klubbens ordförande Kristoffer

Den avgående kassören redogjorde därefter för det ekonomiska varpå revisorn lämnade sin revisionsberättelse där han föreslog styrelsen ansvarsfrihet. Han kommenterade även att något bör göras åt klubbens system för arbetade timmar.

Mötet följde revisorns råd om ansvarsfrihet och sedan redogjorde Kristoffer och Gittan för verksamhetsplan och budget för kommande år. Några större utsvävningar ser det inte ut att bli utan det en “minimalistisk” budget som de uttrycktes. Planering och översyn av verksamheten.

Under ekonomin beslutades det även om höjning av medlemsavgifterna. Styrelsen hade föreslagit en höjning på cirka 20% rakt över med undantag för inträdesavgiften och förseningsavgiften som skulle lämnas oförändrad.
Ett motförslag lämnades där den ordinarie medlemsavgiften bibehölls, men där förseningsavgiften höjs och övriga avgifter, utom inträdet höjs med 25%. De exakta siffrorna kommer naturligtvis att läggas upp här på hemsidan inom kort.

Sedan vidtog den långa listan av funktionärer som skulle väljas. Även där kommer ni att få en utförliga redogörelse inom kort. Men några namn kan nämnas och i styrelsen tar Helene Kristiansson som ny ledamot och Malin Karlsson blir ny suppleant.

Bengt Gyltman, som ju sedan tidigare finns i styrelsen blev även vald till klubbmästare där även tidigare Torbjörn Eriksson finns kvar.
Bengt tar även över som materialchef efter Bert Johansson.
Ny miljöansvarig blir Erik Persson som tar över efter Birger Karlsson som varit med i många år.

I seglingskommittén fanns två platser att tillsätta och där valdes Tobias Lindahl in på den ena platsen. Därmed finns fortfarande en vakans där.

Bekymmersamt är att det inte fanns några kandidater till ungdomssektionen som nu står helt utan ledning, och utan ansvariga så står ungdomssektionen stilla.

Funktionärslistorna här på hemsidan kommer att uppdateras, men tänk på att det kan ta några dagar. Det görs på fritiden.

Två inkomna motioner hade inkommit i tid till mötet.
Det första gällde mastvagnen och det blev en hel del diskussion kring denna punkt. Till slut kom mötet fram till att motionen skulle avslås men, att det omedelbart ska tillsättas en arbetsgrupp som får i uppdrag att ta fram förslag på vad som ska göras, och vad det kostar. Detta ska göras snarast.

Den andra motionen gällde uppställning av husbilar på varvsplanen under sommaren, under 2021 i liten skala på prov. Styrelsen hade gjort en noggran koll med kommunen vad som gäller angående arrende-regler och detaljplaner med mera och kommit fram till att det helt enkelt inte får parkeras husbilar på varvsområdet.
Även denna motion avslogs därmed.

Mötet avslutades och ordföranden tackade alla för ett gott arbete det gångna året.

Som vanligt kommer mötesprotokollet att publiceras under medlemssidorna inom några dagar, och där står då allt i detalj. Vill ni läsa motioner, budget och annat som hör mötet till så ligger dessa kvar på årsmötes-sidan.

Jag kan tillägga att efter årsmötet brukar priset “Årets Seglare” delas ut, men seglingskommittén och ungdomssektionen som nominerar till styrelsen ansåg att det med årets seglingsresultat inte fanns några kandidater till priset i år.

No Comments

Post A Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.