Rapport från Årsmötet 2022

Rapport från Årsmötet 2022

Här följer en kort rapport från Årsmötet. För detaljer kan ni läsa årsmötesprotokollet som kommer att publiceras när det är skrivet och justerat.

Det var gott om folk samlade i lokalen i Trosa Kvarn, säkert över 60 personer.

Klubbens ordförande Bengt Gyltman öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Tommy Fogelberg valdes till mötesordförande och Malin Turai blev sekreterare för mötet.

Bengt sammanfattade det gång året och redogjorde för klubbens framtida vision och planer.
Kassören Mia Turai berättar om ett struligt ekonomiskt år där det började med svårigheter att få tag på ekonomifolk, och sedan allt strul med BAS. Hon berömde också samarbetet inom ekonomigruppen.
Under året har medlemsantalet ökat och i skrivande stund är det 371 medlemmar. Ungdomssektionen har fått ett uppsving med många nya medlemmar vilket också gett ett plus på intäkterna. Samtidigt har stora kostnader främst för SubLiften noterats.
Till slut summeras ett resultat på +216 000 kr.

Avgående revisorn Fredrik Edman presenterade sig och kort vad hans uppdrag går ut på. Han ger sedan beröm för det ekonomiska arbetet med ordning och transparens där bland annat alla protokoll läggs upp på hemsidan.

Sedan vidtog punkten om nya stadgar och ordningsregler. Sverker berättade först en del om arbetet och varför. Sedan gicks stadgarna igenom och det blev ingen större diskussion, utan dessa godkändes av mötet. Dock måste dessa godkännas på ytterligare ett medlemsmöte innan de kan tas i bruk.
Ordningsreglerna, eller TBKs Regler som de nu ska heta blev det mer snack kring. Mia gick igenom arbetet, om och varför.
Det blev lite diskusion angående max storlek på båt som hanteras samt om funktionärer ska få dra ur elkablar på området.
Angående båtstorleken så säger de nya reglerna max 8 ton och 4 meters bredd, men ingen maxlängd, och det var just längden det blev lite prat kring, men till slut enades mötet om att texten skulle gälla som den är.
Vad gäller el blev det en del mindre korrigeringar i texten.
Mötet bestämde också att det i reglerna ska stå att en båt får stå på land max två år.

Verksamhetsplanen godkänns snabbt. Mötesdeltagarna verkar vara hungriga på julmaten…

Kassören redogör för den ekonomiska budgeten med bland annat ökade kostnader för el, ungdom och material. Det blir också en del förändringar i avgifterna, vilket till stor del beror på BAS-systemet. Båtbredd för bryggplats kommer nu att räknas med pris per centimeter.
Mer info kring de nya avgifterna, eller taxorna som det numera heter kommer i ett senare inlägg.
Det blev här inga större diskussioner utan budget och avgifter godkändes av mötet.

Sedan följde val av styrelsemedlemmar och funktionärer. Jag redogör inte för alla val här. Då blir inlägget långt.
Nya i styrelsen är Mia Turai samt Håkan Lundgren. Helene Kristiansson försvinner. Torbjörn Blomberg valdes in som suppleant.

På revisions-sidan valdes Maud Bosson Eriksson och hon får hjälp av Jonas Bosson.

En ny funktion är Brandskyddsansvarig, eller den har funnits förr, men är väl nu lite mer officiell då den är med på funktionärslistan. Rolf Grossman tar hand om den posten.

Jag noterar också att Tobias Lindahl och ungdomssektionen har fått förstärkning i form av Emil Jungnelius.

Komplett lista finns på Årsmötes-sidan. Och Styrelse och funktionärssidan här på hemsidan kommer att uppdateras snarast. Men det kan ta några dagar.

Sedan fortsatte mötet med att utse ett antal Hedersmedlemmar, något som kommer att fortsätta framöver. Årets Hedersmedlemmar är Niklas Qvarnström, Jan Kangebo, Christer Nielsen, Kjell Enbom, Roger Ekdahl, Sverker Alm, Conny Eriksson, Reijo Peräinen, Jan Lindmark och Bert Johansson.

Mötet avslutades och lokalen gjorde snabbt om till festlokal för julfesten.

Niklas Qvarnström
redaktion@trosabatklubb.se

No Comments

Post A Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.