Klubbholmen

Nu är Morholmen uppsagd från Sep 30. Allt är iordningsställt, låsen är bytta och nycklarna lämnade till ägarna, så det finns inga möjligheter att vara på Morholmen nu eller under vintern som tidigare. Vi har gått igenom allt tillsamman med ägarna som vi ålagt oss att...

Att stugorna på Stora Morholmen samt klubbhuset bokas via BAS är inget nytt. Det införde vi ju redan förra året. Men en påminnelse ibland skadar inte. Nedan följer bokningsinstruktioner för stugorna på Morholmen. Samma sak gäller förstås bokning av klubbhus: Så här bokar du Stugorna: 1.    Gå in...