Trosa Båtklubb avvecklar verksamhet vid St. Morholmen

Trosa Båtklubb avvecklar verksamhet vid St. Morholmen

Vid söndagens (12/7) extra medlemsmöte röstade mötet för att ställa sig bakom styrelsens rekommendation om att avveckla engagemanget, gällande det hyresavtal som löper ut 31:a mars 2021.

Skrivelsen hade inför mötet skickats ut till samtliga medlemmar tillsammans med en rapport från klubbens ö-värdar om tillståndet på ön, och behovet av upprustning om fortsatt engagemang.

Sammanfattningsvis om den diskussion som fördes var att det finns visst intresse för att behålla klubbholmen, men att engagemanget är lågt bland medlemmar att delta i upprustning, underhåll och arrangemang.

Det initiala intresset har med tiden avtagit, Arrangemang som seglarläger, tävlingar eller andra aktiviteter har falnat.

Styrelsens bedömning, som framgår av skrivelsen, är att man inte kan försvara fortsatta  kostnader i hyra, upprustning, ev. arvoderade ö-värdar och anskaffning av båt för att lättare transportera material och gäster till och från ön för de få tillfällen när klubbholmen besöks.

Styrelsen kommer nu tillsammans med klubbens ö-värdar arbeta fram en plan för hur vi avvecklar verksamheten under innevarande båtsäsong.

Erik Höppö
sekreterare@trosabatklubb.se

No Comments

Post A Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.