Info om arbetsplikt

Info om arbetsplikt

Arbetsplikten infördes i samband med antagandet av de nya Reglerna i december 2022 samt i januari 2023 då de gamla Ordningsreglerna, med timmar samt poäng, togs bort. Vi kan också glömma arbetsdagar samt städdagar

Av olika anledningar har arbetsplikten, i full omfattning, inte kommit i gång som tänkt, men nu måste vi ta nya tag.

Tanken är att detta skall fungera fullt ut under säsongen 2024.

Tanken är att det skall vara ett antal arbetstillfällen per år som bestäms på Årsmötet inför kommande år. En tanke kan vara 4 tillfällen med 2 på våren samt 2 på hösten. Fler när behov finns. Dessa insatser är till för att verksamheten skall fortsätta att fungera och att vi inte har råd med att leja ut allt.

Alla medlemmar med hamnplats och/eller varvsplats har arbetsplikt och skall ingå i en arbetsgrupp. Styrelsen och funktionärschefer utför sin arbetsplikt genom sitt förtroendeuppdrag.

Arbetsgrupper skall bildas med arbetsledning av funktionärschef. Förslag på grupper är: hamn, varv inkl sublift, material/fastighet, ungdom, klubbmästare, el, miljö, segling och redaktion. Se beskrivningen om vad de olika arbetsgrupperna utför i korthet.

De medlemmar som är aktuella skall få välja vilken grupp de vill ingå i, som första val samt andra val. Nedanstående arbetsgrupp fördelar sedan medlemmarna så att bra och lagom stora grupper bildas. 

Val görs på formulär som finns här på hemsidan. Svaren vill vi ha senast den 12 januari. Vill man inte svara i formuläret så skriv ut det och skicka det per post till Trosa Båtklubb, box 18, 619 22 Trosa. Har inte svar inkommit i föreskriven tid så fördelar arbetsgruppen medlemmen till lämplig grupp.

Funktionärscheferna disponerar sedan sina medlemmar till de arbetsuppgifter som respektive grupp har att utföra under verksamhetsåret och beslutar för sin grupp när respektive uppgift skall utföras i samråd med styrelsen.

Funktionärscheferna rapporterar sedan 2 gånger per år till styrelsen vilka som inte har utför sin arbetsplikt som sedan debiteras för detta.

Länk till info om de olika arbetsgrupperna >>>
Länk till valformuläret >>> Anmälan Stängd!

All info finns också under menyn ”Om TBK”.

Arbetspliktsgruppen Trosa Båtklubb

Sverker Alm
Bengt Olsson
Håkan Leek

No Comments

Post A Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.